Mã số 106 trai thẳng biên hoà cao m87 nặng 76 top or bot